JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om skyddsjakt efter älg

[2018-02-16] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om ett beslut om skyddsjakt efter älg som fattats av Naturvårdsverket efter överklagande av länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol, trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen (1987:905) inte får överklagas (Mål nr 1048-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5288-16).

Senast ändrad: 2018-02-16