JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

[2017-06-26] Högsta förvaltningsdomstolen

Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om det hjälpbehov som kammarrätten lagt till grund för sitt avgörande (toalettbesök, hårtvättning, tandborstning och nagelvård motsvarande sammanlagt tre timmar per vecka) är av sådan karaktär och omfattning att det ger rätt till personlig assistans. (Mål nr 1057-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5218-16)

Senast ändrad: 2017-06-26