JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

[2019-03-22] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1488-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1068-17).

Senast ändrad: 2019-03-22