JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

[2017-07-14] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om förutsättningarna för att besluta om vård enligt 1 och 2 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga vid misstanke om s.k. skakvåld eller annat tillfogat yttre våld mot huvudet på ett sex månader gammalt barn. (Mål nr 991-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5470-16).

Senast ändrad: 2017-07-14