JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2019-03-01] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen utgör en allmän handling hos myndigheten (Mål nr 6656-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1757-18).

Senast ändrad: 2019-03-01