JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

[2017-11-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan gäller omfattningen av den prövning som ska göras enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900). (Mål nr 6335-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5245-15).

Senast ändrad: 2017-11-20