JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling:

Fråga om innebörden av uttrycket ”av samma slag” i 15 kap. 3 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. (Mål nr 1878-16, 1933--1934-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6531--6533-15).