JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling:

Fråga om förutsättningarna för talerätt enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling när sökanden varken lämnat eller haft för avsikt att lämna anbud i upphandlingen. (Mål nr 4876-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4141-16).