JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2017-10-12

Fråga om vilken prövning en förvaltningsdomstol ska göra vid ett överklagande av en myndighets beslut som det enligt tillämplig reglering inte ankommer på myndigheten att fatta. (Mål nr 4538-17, Kammarrätten i Stockhols mål nr 7644-16).

2017-06-19

Fråga om ett visst område ska anses som kyrkotomt enligt 4 kap. 2 § tredje stycket kulturmiljölagen (1988:950). (Mål nr 5656-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 568-16 samt mål nr 593-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2417-16)

2017-05-31

Frågan i målen gäller förutsättningarna för skyddsjakt efter järv. (Mål nr 1002-17 och 1080-17, Kammarrätten i Sundvalls mål nr 3098-16 och 3096-16)

2017-05-09

Fråga om en vuxen studerande som bedriver studier utomlands men vistas i Sverige under ledigheterna ska anses ha sin egentliga hemvist utom landet och därmed avregistreras från folkbokföringen. (Mål nr 5750-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4202-16).

2017-04-28

Fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till annat målskjutningsvapen än enhandsvapen, helautomatiskt vapen eller effektbegränsade vapen. (Mål nr 6802-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1802-16).

2017-04-07

Frågan om vad som krävs för att uppfylla kravet på att en kreditprövning enligt 12 § konsumentkreditlagen ska vara grundad på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. (Mål nr 5868-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 529-16).

2017-02-24

Fråga om tillämpningen av 5 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144). (Mål nr 5385-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3687-16).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Övriga mål

Vad är RSS?