JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål:

Fråga om ett visst område ska anses som kyrkotomt enligt 4 kap. 2 § tredje stycket kulturmiljölagen (1988:950). (Mål nr 5656-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 568-16 samt mål nr 593-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2417-16)