JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL:

Fråga om en vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen (2008:355) får ge ombud direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om en enskild under samma förutsättningar som till den enskilde själv. (Mål nr 3716-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5402-15).