JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL:

Fråga om ett organ, vars verksamhet delvis omfattas av handlingsoffentlighet, är skyldigt att på begäran efterforska allmänna handlingar genom uppgifter i akter som inte omfattas av handlingsoffentligheten. (Mål nr 781-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3250-16)