JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål:

Fråga om det föreligger synnerliga skäl för avslutande av ett pensionssparkonto i förtid. (Mål nr 455-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 447-16)