JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål:

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för ändring av beslut enligt 113 kap. 6 § socialförsäkringsbalken. (Mål nr 1425-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 295-15)