JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål:

Fråga om rätten till korttidsvistelse utanför det egna hemmet för att bereda anhörig, som den funktionshindrade är bosatt tillsammans med och som arbetar som dennes personliga assistent, avlösning i omvårdnadsarbetet. (Mål nr 4967-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3436-15 och mål nr 4970-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3437-15).