JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål:

Fråga om en försäkrad kan anses vara arbetslös i den mening som avses i 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken. (Mål nr 670-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1265-16).