JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden.

Kontaktinformation

Öppettider
Måndag - fredag
kl. 8.00 - 16.30

 

Telefon: 08-561 676 00

E-post: hogstaforvaltningsdomstolen
@dom.se

Kontaktformulär och mer kontaktinformation

Överklagande och prövningstillstånd

 

Högsta förvaltningsdomstolen får in ungefär 8 000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka två procent av dem får prövningstillstånd. Om Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas. Kammarrättens avgörande är då det som ska gälla.

Ur HFD:s årsbok

HFD 2017 ref. 7
Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten. (Mål nr 4716-16)

HFD 2017 ref. 6
Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II). (Mål nr 6963-15 och 6969-15)

HFD 2017 ref. 5
Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt. (Mål nr 1171-16)

HFD 2017 ref. 4
Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning. (Mål nr 2310-16)

HFD 2017 ref. 3
En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen. (Mål nr 1615-16)