JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt socialtjänstlagen

Mål enligt socialtjänstlagen

2011-11-10

Fråga om förutsättningar förelegat för att en kommun ska vara skyldig att ge bistånd på grund av sitt yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

2011-10-21

En förvaltningsrätts bedömning att ett överklagande kommit in i rätt tid har ansetts bindande för kammarrätten.

2011-06-28

En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningsstöd med hänvisning till att denne inte vill underkasta sig psykolog- eller läkarundersökning.

2011-06-27

Det saknas grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande med studiemedel ska täcka kostnader som hänför sig till tid efter terminens slut.

2011-05-06

Bistånd enligt socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätten.

2011-04-07
Fråga om man för att erhålla försörjningsstöd måste sälja sin andel i en fritidsfastighet där det finns annan person med nyttjanderätt. Prövningstillstånd i kammarrätten.

RSS - prenumerera på avgöranden

 RSS-ikon  Mål enligt socialtjänstlagen

Vad är RSS?