JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

2011-12-20

I ett upphandlingsmål har en leverantör ansetts sakna rätt att föra talan mot domstols förordnande om rättelse som inte varit av sådant slag som avses i HFD 2011 ref. 29.

2011-06-14

Fråga om en leverantör, som hade tilldelats ett kontrakt men vars anbud uteslöts efter överprövning i förvaltningsdomstol, har rätt att ansöka om överprövning av ett nytt tilldelningsbeslut.

2011-06-07

I ett mål om offentlig upphandling har förvaltningsrätten beslutat att en leverantör ska uteslutas från förnyad anbudsutvärdering på grund av brister i anbudet som påtalats i ansökan om överprövning. Leverantören borde ha beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen och hade rätt att överklaga beslutet.

RSS - prenumerera på avgöranden

 RSS-ikon  Offentlig upphandling

Vad är RSS?