JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt socialtjänstlagen

Mål enligt socialtjänstlagen

2013-06-28

Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen.

2013-06-27

Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen när den enskilde avböjt prövning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2013-06-20

Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen.

2013-04-26

En socialnämnd har i förskott utbetalat ett belopp som ekonomiskt bistånd till en sökande för kostnader som sedan inte uppstod. Socialnämnden har ansetts inte ha stöd i socialtjänstlagen för att avräkna beloppet från sökandens rätt till försörjningsstöd för en kommande biståndsperiod.

2013-01-25

Bistånd enligt socialtjänstlagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Mål enligt socialtjänstlagen

Vad är RSS?