JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

2016-12-27

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-12-14

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-12-13

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-11-01

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-10-05

Rätt att ta del av allmän handling

2016-09-29

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-09-26

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-09-23

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-09-23

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-09-19

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-09-12

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-07-04

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-06-29

S.k. provsekretess har inte ansetts hindra att ifyllda testblanketter från ett psykologiskt test lämnas ut från Arbetsförmedlingen till en legitimerad psykolog som i sitt arbete använder samma test.

2016-06-03

Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Tillämpning av 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen.

2016-05-16

Rätt att ta del av allmän handling.

2016-03-08

Uppgifter i minnesanteckningar från inventering av den del den svenska guldreserven som förvaras hos vissa utländska centralbanker samt uppgifter om guldtackornas märkningsnummer och serienummer har ansetts omfattas av utrikessekretess och säkerhets- och bevakningssekretess. Uppgift om var i landet den del guldreserven som finns i Sverige förvaras samt uppgift om dessa guldtackors nummer har ansetts omfattas av säkerhets- och bevakningssekretess.

2016-03-08

Uppgifter om kunder samt om namn på anställda och konsulter hos ett bemanningsföretag har ansetts som sådana uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden som omfattas av sekretess.

2016-02-16

Fråga om undantag från personuppgiftslagens förbud för enskilda att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott.

2016-02-05

Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Vad är RSS?