JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsprövningar

Rättsprövningar

2016-12-21

Ansökan om rättsprövning i ärende avseende bygglov på fastigheten Möljeryd 2:90 i Ronneby kommun.

2016-11-24

De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om utvidgat strandskydd medför har inte ansetts innebära en oproportionerlig begränsning av dennes möjligheter att fortsatt bedriva skogsbruk eller annars nyttja fastigheterna.

2016-10-14

Ansökan om rättsprövning, fråga om avvisad talan i ärende om utvidgat strandskydd, Värmdö kommun.

2016-10-10

Avvisad ansökan om rättsprövning i fråga om naturnamnet Andtjärnen, Härjedalens kommun.

2016-10-04

Avvisad ansökan om rättsprövning

2016-09-26

Ansökan om rättsprövning gällande godkännande av avtal mellan staten samt Svensk Travsport och Svensk Galopp; inhibition.

2016-06-28

Ansökan om rättsprövning avseende överklagande i fråga om vattenskyddsområde med föreskrifter för Gäddviks grundvattentäkt, Luleå kommun.

2016-06-28

Upphävande av strandskydd inom områden som avses ingå i detaljplan för del av fastigheten Bokö 2:1, Nastensö, Karlshamns kommun.

2016-06-22

Ansökningar om rättsprövning av regeringens beslut i fråga om utvidgat strandsskydd vid sjön Sommen, Ydre och Boxholms kommuner.

2016-06-20

Rättsprövning avseende ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

2016-05-26

Rättsprövning av Regeringens beslut avseende ansökan om tillstånd att utfärda examen.

2016-05-23

Regeringens beslut i ärende om överförande av straffverkställighet har ansetts inte kunna bli föremål för rättsprövning.

2016-05-18

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut att bilda naturreservatet Bråtaskogen i Härryda kommun.

2016-04-08

Rättsprövning: inhibition i ärende om utökat strandskydd i Lysekils kommun.

2016-02-22

Ett tillstånd till bearbetningskoncession enligt minerallagen har inte omfattat för driften nödvändiga anläggningar. Denna begränsning har medfört att en samlad bedömning av verksamhetens påverkan på angränsande Natura 2000-områden inte har gjorts.

2016-02-04

Ansökan om rättsprövning avseende bildande av Ålandsskärs naturreservat i Haninge kommun.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rättsprövningar

Vad är RSS?