JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 1003-18

Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument