JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 2964-17

Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats.

Tillhörande dokument