JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 6291--6293-10, Mål nr 1390--1395-11

Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).