JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt socialtjänstlagen

Mål enligt socialtjänstlagen

2019-02-11

Fråga om bestämmelsen i 6 kap. 8 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) innebär att ett gynnande beslut om bistånd i form av placering under viss tid i familjehem får återkallas med stöd av 37 § första stycket och andra stycket 1 förvaltningslagen (2017:900). (Mål nr 3506-18, Kammarrätten i Sockholms mål nr 3593-189.

2018-09-27

Fråga om hur beräkningen av kostnaden för radio- och TV-avgift ska göras vid bestämmande av minimibelopp enligt 8 kap. 7 § och 8 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). (Mål nr 1626-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7576-17).

 

 

2018-05-04

Fråga om bistånd till en tandläkarundersökning förutsätter att socialnämnden fått ta ställning till ett kostnadsförslag innan undersökningen utförs. (Mål nr 988-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3824-17).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Mål enligt socialtjänstlagen

Vad är RSS?