JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt socialtjänstlagen

Mål enligt socialtjänstlagen

2018-05-04

Fråga om bistånd till en tandläkarundersökning förutsätter att socialnämnden fått ta ställning till ett kostnadsförslag innan undersökningen utförs. (Mål nr 988-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3824-17).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Mål enligt socialtjänstlagen

Vad är RSS?