JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling:

Fråga om Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbart och – om så är fallet – om beslutet inneburit ett kompetensöverskridande. (Mål nr 1894-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4167-16).