JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål:

Fråga om förutsättningarna för att en skada till följd av ett olycksfall på arbetsplatsen kan bedömas som en arbetsskada i den mening som avses i 39 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. (Mål nr 2693-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 232-17).