JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål:

Fråga om det föreligger förutsättningar för eftertaxering och påförande av skattetillägg samt, om så är fallet, om det är uppenbart oskäligt med eftertaxering respektive oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp (Mål nr 4901--4904-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2385--2388-16).