JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål:

Fråga om hjälp med sondmatning är ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 682-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3208-16).