JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ståhl, Kristina

Född 1963

Ledamot av domstolen sedan 2008

Juris kandidatexamen 1988

Juris doktor 1996
Docent i finansrätt 1998
Professor i finansrätt, Uppsala universitet 2005-2007

Offentliga utredningsuppdrag
Expert i SINK-utredningen 2001-2003
Expert i Företagsskatteutredningen 2004-2005
Sakkunnig i Företagsskattekommittén 2011-2014
Ledamot i Skatteutvalget (Norge) 2013-2014 
Särskild utredare, Revisorer och revision - nya EU-regler 2014-2015

Andra uppdrag (urval)
Ersättare i Revisorsnämndens Tillsynsnämnd 2009-2014
Ordförande i Rikspolisstyrelsens etiska råd 2012-
Vice ordförande i Granskningsnämnden för radio och TV 2012-
Huvudman för Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond 2012-2015
Styrelseledamot i Finansinspektionen 2014-2015


Vetenskaplig och pedagogisk verksamhet
Skrifter i skatterätt, särskilt företagsbeskattning och EU-skatterätt, bl.a. Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (doktorsavhandling 1996), Fusionsdirektivet (2005), EU-skatterätt (3 uppl. 2011), samt ett flertal uppsatser i tidskrifter och samlingsverk.
Deltar regelbundet som föreläsare på kurser och seminarier vid universitet, domstolar, myndigheter och i näringslivet.
Handledare för ett flertal doktorander.
Uppdrag som opponent och medlem i betygsnämnden vid ett flertal disputationer på skatteområdet.
Senast ändrad: 2018-05-07