JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mats Melin

Mats Melin, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande

Född 1951

Ledamot av domstolen senast sedan 2011

Jur. kand. vid Uppsala universitet 1980

Tingsmeritering, fiskalstjänstgöring, assessorsförordnande, sekreterare i Grundlagsutredningen inför EG, rättssakkunnig i Justitiedepartementet m.fl. uppdrag 1981-1995

Kanslichef i EU-domstolen 1995-1999

Hovrättslagman i Svea hovrätt 1999-2001

Regeringsråd 2001-2004

Chefsjustitieombudsman 2004-2010

Justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 2011-

Ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag 2014-

Skiljedomare i domstolen för förlikning och skiljedom inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 2015-

Medlem av Europarådets rådgivande domarkommitté (CCJE) 2015-
Senast ändrad: 2015-07-01