JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om rättsprövning

[2019-01-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om rättsprövning

Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökning om rättsprövning av regeringens beslut om uppdrag åt Skogstyrelsen att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper.


Bifogade filer:

Mål nr 3512-18


Senast ändrad: 2019-01-15

För mer information kontakta:

Simon Isaksson
Justitiesekreterare
08-561 676 00