JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om bostadstillägg

[2017-06-22] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.


Bifogade filer:

Mål nr 7194-15


Senast ändrad: 2017-06-22