JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om folkbokföring

[2017-06-05] Högsta förvaltningsdomstolen

Det förhållandet att giltighetstiden för ett uppehållstillstånd understiger ett år utgör inte hinder mot folkbokföring.


Bifogade filer:

Mål nr 3113-16


Senast ändrad: 2017-06-05