JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2019-06-24] Högsta förvaltningsdomstolen

Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde.

 

Som huvudregel ska alla inkomster och förmåner som en arbetstagare får på grund av sin anställning tas upp som intäkt och beskattas. Personalvårdsförmåner av mindre värde är dock undantagna från beskattning. Som personalvårdsförmån räknas bl.a. möjlighet att utöva enklare slag av motion och annan friskvård. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett friskvårdsbidrag om 6 500 kr inte utgör en personalvårdsförmån av mindre värde.

 

 

 


Bifogade filer:

Mål nr 6561-18


Senast ändrad: 2019-06-24

För mer information kontakta:

Sara Westerlund
Justitiesekreterare
08-561 676 00