JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2017-06-20] Högsta förvaltningsdomstolen

En lagändring beträffande det inkomstskatterättsliga begreppet näringsverksamhet har inte påverkat hur styrelsearvoden ska beskattas.


Bifogade filer:

Mål nr 278-17


Senast ändrad: 2017-06-20