JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

[2018-10-25] Högsta förvaltningsdomstolen

Moduler som ett bolag har hyrt ut för uppställning som kontor har inte ansetts utgöra uthyrning av fast egendom.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i ett tidigare avgörande att de moduler som ett bolag hyrde ut inte var fast egendom. Uthyrningen var därför skattepliktig (HFD 2012 ref. 53). Bolagets uthyrning av moduler idag sker på i stort sett samma sätt som då. Varken senare tillkommen praxis från EU-domstolen eller den nya definitionen av fastighet i mervärdesskattesammanhang som tillkom 2017 medför enligt Högsta förvaltningsdomstolen att det ska göras en annan bedömning av uthyrningen idag.


Bifogade filer:

Mål nr 1887-18


Senast ändrad: 2018-10-25

För mer information kontakta:

Johan Lindström
Justitiesekreterare
08-561 676 00