JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

[2017-03-31] Högsta förvaltningsdomstolen

Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungerande marknad, kan marknadsvärdet bestämmas genom en kostnadsbaserad beräkningsmetod.


Bifogade filer:

Mål nr 3524-15


Senast ändrad: 2017-03-31