JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

[2017-05-17] Högsta förvaltningsdomstolen

Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten, eftersom kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet.


Bifogade filer:

Mål nr 5311--5312-15


Senast ändrad: 2017-05-17