JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning rörande strandskydd inom Natura 2000-område

[2019-02-13] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Södertälje kommun.

Ägare till fastigheter i Södertälje kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 5460-17


Senast ändrad: 2019-02-13

För mer information kontakta:

Maria Rydell
Justitiesekreterare
08-561 676 00