JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2017-06-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Ansökan om rättsprövning avseende ändrad nätkoncession enligt ellagen för två 400 kV luftledningar på delsträckan Söderåsen-Kristinelund i Helsingborgs kommun.


Bifogade filer:

Mål nr 5009-16


Senast ändrad: 2017-06-20