JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2017-06-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Ansökan om rättsprövning avseende förlängd nätkoncession för 400 kV-ledningen mellan Kimstad i Östergötland och Sege/Arrie i Skåne.


Bifogade filer:

Mål nr 6804-16


Senast ändrad: 2017-06-20