JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2017-02-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.


Bifogade filer:

Mål nr 89-16


Senast ändrad: 2017-02-15