JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management SA

[2017-03-30] Högsta förvaltningsdomstolen

Pensionsmyndigheten har beslutat att avregistrera Allras fonder och säga upp samarbetsavtalet mellan Pensionsmyndigheten och Allra. Allra överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten ansåg att beslutet inte var överklagbart och avvisade överklagandet. Allra överklagade förvaltningsrättens avgörande till Kammarrätten i Stockholm som den 24 mars 2017 meddelade prövningstillstånd i målet och beslutade att Pensionsmyndighetens beslut tills vidare inte ska gälla.

Pensionsmyndigheten överklagade kammarrättens beslut i fråga om att Pensionsmyndighetens beslut tills vidare inte ska gälla.

Högsta förvaltningsdomstolen har idag den 30 mars 2017 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet. Kammarrättens avgörande från den 24 mars 2017 står därmed fast. (Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 1550-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1684-17)

 

Senast ändrad: 2017-03-30