JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Aktuella referat från HFD

[2018-02-06] Högsta förvaltningsdomstolen

Alla referat från HFD för 2017 publicerade

Högsta förvaltningsdomstolens huvudsakliga uppgift är att skapa prejudikat, vilket innebär att domstolen genom avgöranden vägleder domstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas.

De domar och beslut som domstolen har ansett vara vägledande, prejudicerande, blir alltså referat och nu finns alla referat från fjolåret tillgängliga på domstolens webbplats www.hogstaforvaltningsdomstolen.se. Gå in under fliken Avgöranden och välj sedan Referat.

 

Senast ändrad: 2018-02-06