JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

[2018-02-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat såvitt avser frågan om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget. (Mål nr 3936--3939-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4462--4464-16 och 5559-16).

Senast ändrad: 2018-02-15