JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

[2017-09-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en ny ramtid ska bestämmas för beräkning av inkomstrelaterad ersättning i det fall en sökande först under en pågående ersättningsperiod uppfyller medlemsvillkoret och om semesterersättning utgör en sådan inkomst som ska räknas med i underlaget för beräkning av en sökandes dagsförtjänst. (Mål nr 1610-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2260-16).

Senast ändrad: 2017-09-21