JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

[2017-10-13] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om vilken prövning en förvaltningsdomstol ska göra vid ett överklagande av en myndighets beslut som det enligt tillämplig reglering inte ankommer på myndigheten att fatta. (Mål nr 4538-17, Kammarrätten i Stockhols mål nr 7644-16).

Senast ändrad: 2017-10-13