JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om bidrag till fristående skola enligt skollagen

[2017-02-23] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en kommuns beslut att fastställa ersättningsnivåer enligt skollagen till fristående gymnasieskolor får överklagas av huvudman för en fristående gymnasieskola genom förvaltningsbesvär när beslutet inte riktar sig särskilt till den aktuella skolan. (Mål nr 5998-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1218-16)

Senast ändrad: 2017-02-23